Αρ. Απόφασης 9/2016 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών , οι οποίες συνάφθηκαν αλλά δεν ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2015

Accessibility
Κλείσιμο