Αρ. Απόφασης 64/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ , αντικατάστασης εξοπλισμού που αφορά την προμήθεια «Εξοπλισμός σχολικών μονάδων Δήμου Εορδαίας», ύστερα από αίτημα της εταιρείας COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ

Accessibility
Κλείσιμο