Αρ. Απόφασης 76/2016 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Διαμόρφωση (βελτίωση) Αγροτικής Οδοποιίας (από πρόποδες Βερμίου έως τη θέση Κλειδί)»

Accessibility
Κλείσιμο