Αρ. Απόφασης 79/2016 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εσωτερικές Εργασίες Συντήρησης στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 8/2014

Accessibility
Κλείσιμο