Αρ. Απόφασης 80/2016 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής που αφορά την προμήθεια «Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Δήμου Εορδαίας- Σύμβαση υπ.αριθμ. 53669/17-12-2015»

Accessibility
Κλείσιμο