Αρ. Απόφασης 28/2016 – Εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Συντήρηση – Διαμόρφωση (βελτίωση) αγροτικής οδοποιίας -από γήπεδο Τ.Δ. Αγίου Χριστοφόρου έως το δρόμο του Μακεδονικού τάφου Σπηλιάς» με αριθμ. μελέτης 174/2009

Accessibility
Κλείσιμο