Αρ. Απόφασης 102/2016 – Εγκρίθηκε η 8η παράταση του χρόνου εκτέλεσης της Μελέτης « Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή Καρδιάς Πτολεμαίδας.»

Accessibility
Κλείσιμο