Αρ. Απόφασης 95/2016 – Εγκρίθηκε η 30/2016 απόφαση του ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την «Πρόσληψη Διευθύντριας στον Γ΄ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό (ΔΕΗ) του Δήμου Εορδαίας στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης των 1) Δήμου Εορδαίας 2) ΔΕΗ ΑΕ 3) ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΠΠΑΠ»

Αρ. Απόφασης 94/2016 – Εγκρίθηκαν οι 33/2016 και 40/2016 αποφάσεις του ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
July 19, 2016
Αρ. Απόφασης 96/2016 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 5/2016 απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με την «Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης –Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2016»
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 95/2016 – Εγκρίθηκε η 30/2016 απόφαση του ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την «Πρόσληψη Διευθύντριας στον Γ΄ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό (ΔΕΗ) του Δήμου Εορδαίας στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης των 1) Δήμου Εορδαίας 2) ΔΕΗ ΑΕ 3) ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΠΠΑΠ»

Αριθμός Απόφασης – 95/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο