Αρ. Απόφασης 101/2016 – Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας – Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου

Accessibility
Κλείσιμο