Δ.Ε.Υ.Α.Ε.: Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία “Εφαρμογή της μεθόδου βιοενίσχυσης στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Εορδαίας”.

Δ.Ε.Υ.Α.Ε: Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για “Την προμήθεια αναλώσιμων υλικών – εργαλείων”
February 13, 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Εκμίσθωση εννέα φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας για το έτος 2020”
March 4, 2020

Δ.Ε.Υ.Α.Ε.: Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία “Εφαρμογή της μεθόδου βιοενίσχυσης στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Εορδαίας”.

Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία:

“Εφαρμογή της μεθόδου βιοενίσχυσης στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Εορδαίας”.

 

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ: Ψ6ΓΩΟΛΟ-9Ο6

%cf%886%ce%b3%cf%89%ce%bf%ce%bb%ce%bf8-9%ce%bf6-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%83

Accessibility
Κλείσιμο