Διοκητικό Συμβούλιο Κ.Ε.Δ.Ε. 2017-2019

Διοικητικό Συμβούλιο Κ.Ε.Δ.Ε.  2017-2019

Διοικείται από 7/μελές Διοικητικό Συμβούλιο τετραετούς θητείας με την εξής τρέχουσα σύνθεση (με την υπ. αριθμ. 108/2017  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΩΝΒΤΩΡ6-Κ1Ψ)
Τακτικά Μέλη Δ.Σ. ΚΕΔΕ :

Κατσίδης Ευστάθιος – Δημοτικός Σύμβουλος – Πρόεδρος

Σίσσιος Μιχάλης – Δημοτικός Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος

Τσολακίδης Ισαάκ – Δημοτικός Σύμβουλος

Παύλου Αναστασία – Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα

Σαββίδης Παύλος – Δημότης

Τακουλίδης Χρήστος – Δημότης

Μίμη Φανή – Δημότης

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ. ΚΕΔΕ :

Σιδηρόπουλος Κοσμάς – Δημοτικός Σύμβουλος

Βύρλιος Μάρκος – Δημοτικός Σύμβουλος

Καραϊσκος Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας

Πετκίδου Ελένη – Εκπρόσωπο Κοινωνικού Φορέα

Καλερίδης Γεώργιος – Δημότη

Κουπαρανίδης Βασίλειος – Δημότης

Κάτσιου Αικατερίνη – Δημότης

Accessibility
Κλείσιμο