Διοικητικό Συμβούλιο ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π. (2014-2019)

Απόφαση Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ υπ. αριθμ 109/2017

Περίοδος 2014-2019

ΑΔΑ: 60Ο6ΩΡ6-ΔΔΨ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τακτικά Μέλη

Κύρκα Μαρία –Δημοτική Σύμβουλος –  Πρόεδρος

Πανάκης Σπυρίδων – Δημότης – Αντιπρόεδρος

Τσοκτουρίδης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος

Καϊδης Απόστολος – Δημοτικός  Σύμβουλος

Μίχος Κωνσταντίνος – Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας

Ανδρονικίδου Ιωάννα – Δημοτική Σύμβουλος της μειοψηφίας

Παυλίδου Ελένη Μέλος Χρήσης Υπηρεσιών ΝΠ

Λιάσκος Αθανάσιος Μέλος Χρήσης Υπηρεσιών ΝΠ

Διαμαντής Αθανάσιος – Δημότης

Τζουμάκας Νικόλαος – Δημότης

Γκέκα Βαρβάρα – Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Αναπληρωματικά Μέλη

Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος – Δημοτικός Σύμβουλος

Πολυχρονίδης Δημήτρης – Δημοτικός Σύμβουλος

Σερσέμης Κωνσταντίνος – Δημοτικός Σύμβουλος

Κρυσταλλίδου Θεοπίστη – Δημοτική Σύμβουλος της μειοψηφίας

Μίμη Φανή – Μέλος Χρήσης Υπηρεσιών ΝΠ

Χατζηαυγουστής Θεόδωρος – Μέλος Χρήσης Υπηρεσιών ΝΠ

Παύλου Αναστασία – Δημότης

Βλάχος Ευάγγελος – Δημότης

Μωυσιάδου Αναστασία – Δημότης

Accessibility
Κλείσιμο