Αρ. Απόφασης 34/2016 – Διακοπή σύμβασης μίσθωσης Ακινήτου Αναψυκτηρίου Παλαιού Πάρκου Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο