ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΟΠΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ
July 13, 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ”
July 18, 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΟΠΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΕΤΟΥΣ 2017

ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ: ΩΞΒ3ΩΡ6-Ψ16

(ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  126/2017  ΑΔΑ: ΩΖ26ΩΡ6-ΕΓΤ

Accessibility
Κλείσιμο