Διακήρυξη σύμβασης προμήθειας με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ: Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Αλατιού Χειμερινής Περιόδου 2021-2022”
November 22, 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Εποχιακών Ανθοφόρων Φυτών”
November 30, 2021

Διακήρυξη σύμβασης προμήθειας με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ: Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα

Διακήρυξη σύμβασης προμήθειας με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα

Περίληψη ΑΔΑ: 6635ΩΡ6-Λ7Ν

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7_-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1

Accessibility
Κλείσιμο