Διακήρυξη Σύμβασης για την : «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων για ένα έτος.»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση “Εργασίες Μυοκτονίας και Απώθησης Ερπετών σε χώρους Συνεργείων – Αμαξοστασίου της Πρώην ΑΕΒΑΛ Δήμου Εορδαίας για ένα έτος”
March 5, 2021
Πίνακες κατάταξης Ανακοίνωσης πρόσληψης ΣΟΧ 1 /2021
March 12, 2021

Διακήρυξη Σύμβασης για την : «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων για ένα έτος.»

Διακήρυξη Σύμβασης για την :
«Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων για ένα έτος.»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΔΑ : 9ΓΤΛΩΡ6-ΒΧΦ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 107058

Accessibility
Κλείσιμο