Διακήρυξη για την ” Προμήθεια ενός (01) γεωργικού ελκυστήρα – πολυμηχανήματος με συνοδευτικό εξοπλισμό”

Πρόσκληση εκδήλωσης για την “Συντήρηση και Προμήθεια Πυροσβεστήρων Δήμου Εορδαίας και Νομικών Προσώπων για το έτος 2022”
April 15, 2022
Όροι διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις άμεσες ανάγκες του Δήμου Εορδαίας
April 26, 2022

Διακήρυξη για την ” Προμήθεια ενός (01) γεωργικού ελκυστήρα – πολυμηχανήματος με συνοδευτικό εξοπλισμό”

Διακήρυξη για την ” Προμήθεια ενός (01) γεωργικού ελκυστήρα – πολυμηχανήματος με συνοδευτικό εξοπλισμό”

 

 

Περίληψη  ΑΔΑ: ΨΦ8ΖΩΡ6-8ΑΓ

Διακήρυξη

 

%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7-%cf%88%cf%868%ce%b6%cf%89%cf%816-8%ce%b1%ce%b3
Accessibility
Κλείσιμο