Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: “Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας και Φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ”

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Προμήθειας Υλικών για την εύρυθμη λειτουργία του συνεργείου των Μαραγκών για εργασίες όπως, για την συντήρηση στα παγκάκια που είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία, όπως πάρκα, παιδικές χαρές κτλ
July 22, 2021
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
August 9, 2021

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: “Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας και Φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ”

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού:
“Προμήθεια  Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας και Φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ”

 

Περίληψη  ΑΔΑ: ΡΖΦΓΩΡ6-ΞΔΞ

Διακήρυξη

 

%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7-%cf%81%ce%b6%cf%86%ce%b3%cf%89%cf%816-%ce%be%ce%b4%ce%be
Accessibility
Κλείσιμο