Δημόσια Διαβούλευση που αφορά τον “Κανονισμό λειτουργίας Βραχυχρόνιων Αγορών του Δήμου Εορδαίας”

Ημερίδα με θέμα : “Όταν η Λήθη αντιμάχεται τη Μνήμη”
June 10, 2022
Έκδοση συλλυπητήριου ψηφίσματος Δημοτικού Συμβουλίου για την απώλεια του Δημοτικού Αστυνόμου Στέργιου Χ. Φίτσιου
June 21, 2022

Δημόσια Διαβούλευση που αφορά τον “Κανονισμό λειτουργίας Βραχυχρόνιων Αγορών του Δήμου Εορδαίας”

Δημόσια Διαβούλευση που αφορά τον

“Κανονισμό λειτουργίας Βραχυχρόνιων Αγορών του Δήμου Εορδαίας”

ptolemaios

 

 

Με την παρούσα Δημόσια Διαβούλευση ο Δήμος Εορδαίας  δημοσιεύει το προτεινόμενο σχέδιο της Κανονιστικής Απόφασης που αφορά τον    «Κανονισμό λειτουργίας Βραχυχρόνιων Αγορών του Δήμου Εορδαίας» προκειμένου να κατατεθούν απόψεις και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους συλλόγους, φορείς, υπηρεσίες και δημότες.

Η    διάρκεια    της   Δημόσιας  Διαβούλευσης  είναι  από  Σάββατο 18 Ιουνίου  2022     μέχρι     Σάββατο 2 Ιουλίου  2022.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις και τα σχόλια τους επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από το Σάββατο 2 Ιουλίου  2022  και ώρα 12.00

Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται :

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από το Δήμο Εορδαίας  απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα,  μόνο  μέσω  του  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στη διεύθυνση:

agora@ptolemaida.gr

Ο Δήμος  Εορδαίας προσβλέπει στον θεσμό των Δημόσιων Διαβουλεύσεων ως μέσο κατάθεσης ουσιαστικών προτάσεων και απόψεων των ευαίσθητων φορέων και πολιτών, με στόχο την διαμόρφωση του τελικού κειμένου της πρότασης κανονιστικής Απόφασης, στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες  στο  Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Χορήγησης Αδειών : κα  Μάνου Βασιλική . τηλ. 2463022857 ).

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (μορφή pdf)

%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b7%ce%b3%cf%8d%cf%81%cf%89%ce%bd-%ce%b4_%ce%b5%ce%bf%cf%81%ce%b4%ce%b1%ce%af
Accessibility
Κλείσιμο