Δημιουργία Μητρώου Πολιτιστικών & Αθλητικών συλλόγων

ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π – Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου δύο ατόμων , ειδικοτήτων ενός ΠΕ Ιατρού Παθολόγου και ενός ΠΕ Ιατρού Παιδιάτρου
October 8, 2020
Κ.Ε.Δ.Ε. – Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου – 2 θέσεις ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής
October 12, 2020

Δημιουργία Μητρώου Πολιτιστικών & Αθλητικών συλλόγων

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Πτολεμαϊδα, 09-10-2020
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                             Αρ. Πρωτ. 21240
Αυτοτελές Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Ειδικών Συνεργατών
Πληροφορίες: Πέπη Διρχαλίδου
Τηλ.: 246 335 01 61
E-mail: pdirchalidou@ptolemaida.gr

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 

Ο Δήμος Εορδαίας καλεί όλους τους μη κερδοσκοπικούς φορείς που αναπτύσσουν πολιτιστική ή αθλητική δραστηριότητα και έχουν την έδρα τους στα διοικητικά του όρια, να εγγραφούν στο Μητρώο Πολιτιστικών & Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Εορδαίας, μέχρι 15 Νοεμβρίου 2020, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για την ταυτότητα και τις δράσεις τους.

Το έντυπο είναι σε ηλεκτρονική μορφή (word), ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα απευθείας συμπλήρωσης και η αποστολή του θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά στο pdirchalidou@ptolemaida.gr.

Μαζί με το σχετικό έντυπο οι Σύλλογοι καλούνται να στείλουν και δύο (2)ψηφιακές φωτογραφίες, χαρακτηριστικές της δράσης τους.

 

 

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης N. Πλακεντάς

ΕΝΤΥΠΟ

Accessibility
Κλείσιμο