Δήμος Εορδαίας-ΔΕΤΗΠ : Έκπτωση στο κόστος τηλεθέρμανσης για δημότες κοινωνικά ευάλωτων κατηγοριών, οι οποίοι πληρούν οικονομικά κριτήρια.

Αναστολή λειτουργίας διαφόρων δομών του Δήμου Εορδαίας.
March 11, 2020
Ενημέρωση δημοσιογράφων
March 12, 2020

Δήμος Εορδαίας-ΔΕΤΗΠ : Έκπτωση στο κόστος τηλεθέρμανσης για δημότες κοινωνικά ευάλωτων κατηγοριών, οι οποίοι πληρούν οικονομικά κριτήρια.

ptolemaios

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο : +30 246 335 01 48
Fax : +30 246 335 01 50
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα,  12-03-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Δήμος Εορδαίας-ΔΕΤΗΠ : Έκπτωση στο κόστος τηλεθέρμανσης για δημότες κοινωνικά ευάλωτων κατηγοριών, οι οποίοι πληρούν οικονομικά κριτήρια.

 

Ο Δήμος Εορδαίας σε συνεργασία με την ΔΕΤΗΠ, προκειμένου να συμβάλουν στην υποστήριξη των δημοτών που βιώνουν έντονα τις οικονομικές δυσκολίες της εποχής, προτίθενται να παρέχουν έκπτωση στο κόστος τηλεθέρμανσης για την χρονική περίοδο 2018-2020. Πιο συγκεκριμένα η περίοδος εφαρμογής περιλαμβάνει το διάστημα από τον Οκτώβριο 2018 μέχρι και τον Μάιο 2020, με δυνατότητα μεταφοράς στην επόμενη περίοδο τυχόν καταβληθέντων ποσών. Η έκπτωση ανά διαμέρισμα για τις περιόδους 2018-2019 και 2019-2020 θα είναι συνολικού ποσού 450 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για έκπτωση στο κόστος τηλεθέρμανσης έχουν οι πολίτες που το εισόδημα τους για το φορολογικό έτος 2018 (εκκαθαριστικό 2018) είναι έως 5.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 500 ευρώ για κάθε τέκνο με ανώτατο όριο τις 7.000 ευρώ για την οικογένεια με δυο ενήλικες και τέκνα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα  ή/και πρόσθετα δικαιολογητικά, στο Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας (γραφείο 4 του Δημοτικού Καταστήματος), από τις 16 Μαρτίου 2020 έως και τις 31 Μαρτίου 2020, αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία για ορισμό ραντεβού στα εξής τηλέφωνα επικοινωνίας: 2463350104 και 2463350162.

 

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το έτος 2018, Ε1, Ε2, Ε9 των μελών του νοικοκυριού (και

των φιλοξενούμενων μελών αν υπάρχουν).

  1. Λογαριασμός ΔΕΤΗΠ στο όνομα του δικαιούχου ή βεβαίωση από τη ΔΕΤΗΠ.

 

Πρόσθετα δικαιολογητικά

  1. Βεβαίωση από αντίστοιχο φορέα στον οποίο υπάρχουν οφειλές ή ρυθμίσεις (ΔΕΗ, ΔΕΤΗΠ, ΔΕΥΑΕ, ΔΟΥ, Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία κ.α.)
  2. Κάρτα ανεργίας
  3. Απόφαση ΚΕΠΑ για το ποσοστό αναπηρίας.
  4. Απόφαση Πρωτοδικείου που αφορά την επιμέλεια ανηλίκων (για τις μονογονεϊκές οικογένειες λόγω διαζυγίου).

 

 Να υπογραμμίσουμε ότι για να λάβει ο εκάστοτε αιτών αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης του, οφείλει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση.

ΑΙΤΗΣΗ (μορφή .doc  – μορφή .pdf)

Accessibility
Κλείσιμο