Αρ. Απόφασης 17/2016 – Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017

Accessibility
Κλείσιμο