ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ “ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ” ΚΑΙ “ΕΜΠΟΡΩΝ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
May 16, 2017
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΦΑ: ΤΕΛΕΣΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ “ΚΑΠΕΤΑΝ ΦΟΥΦΑ” ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΤΟΥ
May 22, 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ “ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ” ΚΑΙ “ΕΜΠΟΡΩΝ”

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ “ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ” ΚΑΙ “ΕΜΠΟΡΩΝ” της ΚΥΑ 134647/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β’)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής μέχρι 30-6-2017

Κλικ για να δείτε το υπ αριθμ. 62449/ 10-5-2017 σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

 

Accessibility
Κλείσιμο