Αρ. Απόφασης 25/2016 – «Αύξηση Π/Υ των έργων του 4ου Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας λόγω Αναπροσαρμογής των ποσών με τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών (Α.Π.Ε.) με τους τίτλους: α) «Συντήρηση-Διαμόρφωση (Βελτίωση) αγροτικής οδοποιίας (από γήπεδο τ.δ. Αγίου Χρυσοφόρου έως το δ

Αρ. Απόφασης 24/2016 – Έγκριση έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Δ τριμήνου του προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2015
July 19, 2016
Αρ. Απόφασης 26/2016 – Παραλαβή μελετών που εκπόνησε η ΑΝΚΟ ΑΕ μέσω προγραμματικών συμβάσεων
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 25/2016 – «Αύξηση Π/Υ των έργων του 4ου Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας λόγω Αναπροσαρμογής των ποσών με τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών (Α.Π.Ε.) με τους τίτλους: α) «Συντήρηση-Διαμόρφωση (Βελτίωση) αγροτικής οδοποιίας (από γήπεδο τ.δ. Αγίου Χρυσοφόρου έως το δ

Αριθμός Απόφασης – 25/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο