Αρ. Απόφασης. Δ.Σ. 147/2018 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 10/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ σχετικά με «Έγκριση Ισολογισμού έτους 2017 και χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τα Ελληνική πρότυπα ,βάσει του Ν 4308/2014».

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 146/2018 – Χορήγηση αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών – τεχνικών παιγνίων.
July 12, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 148/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 29/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ με θέμα «’Έγκριση απολογισμού οικονομικού Έτους 2017»
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης. Δ.Σ. 147/2018 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 10/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ σχετικά με «Έγκριση Ισολογισμού έτους 2017 και χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τα Ελληνική πρότυπα ,βάσει του Ν 4308/2014».

Αρ. Αριθμ. Δ.Σ. 147/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο