Αρ. Απόφασης 93/2017 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΤΚ Κομνηνών ΔΕ Βερμίου» Δήμου Εορδαίας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

Accessibility
Κλείσιμο