Αρ. Απόφασης 8/2017 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση των δαπανών συμβάσεων έργων, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2016.

Accessibility
Κλείσιμο