Αρ. Απόφασης 80/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Περίφραξης Νέων Κοιμητηρίων Δήμου Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 6/2009.

Accessibility
Κλείσιμο