Αρ. Απόφασης 79/2017 – Εκτέλεση του έργου Αποκατάσταση Εγκατάσταση θέρμανσης του Κοινοτικού Καταστήματος ΤΔ Ανατολικού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017.

Αρ. Απόφασης 76/2017 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2016
May 8, 2017
Αρ. Απόφασης 101/2017 – Εγκρίθηκε η 4/2017 Απόφαση της Δημοτικής επιτροπής Παιδείας σχετικά με το κτίριο του 8ου Νηπιαγωγείου.
May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 79/2017 – Εκτέλεση του έργου Αποκατάσταση Εγκατάσταση θέρμανσης του Κοινοτικού Καταστήματος ΤΔ Ανατολικού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017.

Accessibility
Κλείσιμο