Αρ. Απόφασης 7/2017 – Ψήφιση πιστώσεων ετήσιων δαπανών από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017.

Accessibility
Κλείσιμο