Αρ. Απόφασης 7/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση κτιρίου ελέφαντα Τοπικής Κοινότητας Περδίκκα Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 8/2012

Accessibility
Κλείσιμο