Αρ. Απόφασης 67/2017 – Εκλογή μελών ( τακτικών – αναπληρωματικών ) επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Εορδαίας .

Accessibility
Κλείσιμο