Αρ. Απόφασης 66/2017 – Εκλογή μελών ( τακτικών & αναπληρωματικών ) οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο