Αρ. Απόφασης 65/2017 – Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο