Αρ. Απόφασης 63/2017 – Έγκριση της υπ. αριθμ. 7/2017 απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με την «Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης –Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2017».

Accessibility
Κλείσιμο