Αρ. Απόφασης 62/2017 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 6/2017 απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με την « Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 2017 και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης».

Accessibility
Κλείσιμο