Αρ. Απόφασης 6/2017 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής έργου «Αντικατάσταση επικεράμωσης και πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» με αριθμ. μελέτης 10/2014 .

Accessibility
Κλείσιμο