Αρ. Απόφασης 59/2017 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής για το έργο «Σκυροδέτηση Οικοδομικών τετραγώνων και διευθέτηση θέσεων ενταφιασμού εντός των νέων κοιμητηρίων »

Accessibility
Κλείσιμο