Αρ. Απόφασης 59/2017 – Έγκριση η μη του πρακτικού της πλειοδοτικής- φανερής- προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Ν.1 καταστήματος εμβαδού 26,25 τμ που βρίσκεται στον ΟΕΚ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ I

Accessibility
Κλείσιμο