Αρ. Απόφασης 57/2017 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για το έργο « Συντήρηση Διαμόρφωση ( βελτίωση ) Αγροτικής οδοποιίας ( από πρόποδες Βερμίου έως τη θέση κλειδί »

Accessibility
Κλείσιμο