Αρ. Απόφασης 56/2017 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος του οδικού δικτύου της πόλης της Πτολεμαΐδας»

Accessibility
Κλείσιμο