Αρ. Απόφασης 53/2017 – Αποδοχή και κατανομή ποσού 70.000 € για «πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ055)» και τροποποίηση προϋπολογισμού.

Accessibility
Κλείσιμο