Αρ. Απόφασης 52/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων

Accessibility
Κλείσιμο