Αρ. Απόφασης 5/2017 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής εργασιών του έργου «Αντικατάσταση αλεξικέραυνου στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» με αριθμ. μελέτης 8/2014.

Accessibility
Κλείσιμο