Αρ. Απόφασης 46/2017 – Παραχώρηση Δημοτικών εκτάσεων στην ΔΕΥΑΕ ( εντός των οποίων βρίσκονται γεωτρήσεις της επιχείρησης ) για να προχωρήσει η αδειοδότηση σημείων υδροληψίας πόσιμου ύδατος.

Αρ. Απόφασης 42/2017 – Αποφασίσθηκε η χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων
March 7, 2017
Αρ. Απόφασης 47/2017 – Κατανομή ποσού ( Α κατανομή 2017 ) στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας.
March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 46/2017 – Παραχώρηση Δημοτικών εκτάσεων στην ΔΕΥΑΕ ( εντός των οποίων βρίσκονται γεωτρήσεις της επιχείρησης ) για να προχωρήσει η αδειοδότηση σημείων υδροληψίας πόσιμου ύδατος.

Accessibility
Κλείσιμο