Αρ. Απόφασης 46/2017- Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή ποτιστρων στην Τ.Κ. Ερμακιας», αρ μελ 18/2016, προϋπολογισμού 10.800,00, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης 131/2017 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 40/2015
May 8, 2017
Αρ. Απόφασης 55/2017 – Εγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Ανάπλαση κεντρικών οδών τ.δ. Αγίου Χριστόφορου – Σπηλιάς Φάση», προϋπολογισμού 1.240.000,00 ευρώ , αριθμ μελ 9/2016.
May 12, 2017

Αρ. Απόφασης 46/2017- Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή ποτιστρων στην Τ.Κ. Ερμακιας», αρ μελ 18/2016, προϋπολογισμού 10.800,00, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Accessibility
Κλείσιμο