Αρ. Απόφασης 42/2017 – Αποφασίσθηκε η χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

Accessibility
Κλείσιμο