Αρ. Απόφασης 40/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Γ΄Τριμελούς Ουσίας Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Αρ. Απόφασης 39/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Β΄Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στην μετ΄αναβολή συζήτηση της υπόθεσης στις 15/6/2017 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
March 30, 2017
Αρ. Απόφασης 41/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για την άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αρίθμ 89/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας και παράσταση αυτού για λογαριασμό του Δήμου Εορδαίας κατά την εκδίκαση της ανωτέρω έφεσης σε οποιαδήποτε σε οποιαδήποτε δικάσιμο προσδιορισθεί να εκδικαστεί ή αναβληθεί.
March 30, 2017

Αρ. Απόφασης 40/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Γ΄Τριμελούς Ουσίας Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Accessibility
Κλείσιμο