Αρ. Απόφασης 37/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 483,75 ευρώ από τον ΚΑ 00.8115.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών δαπανών αιρετών παρελθόντων οικονομικών ετών.

Accessibility
Κλείσιμο