Αρ. Απόφασης 357/2016 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 18/2016 απόφασης ΔΕΠ σχετικά με «Αίτημα διαφόρων Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου μας για παραχωρήσεις Γυμναστηρίων σχολικών μονάδων

Accessibility
Κλείσιμο